Aanvullende verzekering afsluiten bij andere verzekeraar

Zoals u wellicht al weet of al in een ander artikel op onze website heeft kunnen lezen bestaat er de plicht voor zorgverzekeraars om iedere aanvraag voor een basisverzekering te accepteren. Hier kunnen zij niet onderuit. Waar zij echter wel onderuit kunnen zijn de aanvragen voor de aanvullende verzekering. U kunt hier dus voor geweigerd worden door een verzekeraar. Dit is vervelend, maar het hoeft niet het einde van de wereld te betekenen.

Zorgverzekering bij verschillende verzekeraars

Het is goed mogelijk dat u de basisverzekering afsluit bij de ene verzekeraar, terwijl u de aanvullende verzekering elders onderbrengt. Dit klinkt u misschien een beetje vreemd, maar het gebeurt toch heel geregeld. U dient dus een aanvraag in voor een basisverzekering en een aanvullende verzekering bij verzekeraar 1. Vervolgens accepteren zij u voor de basisverzekering, maar weigeren zij u voor de aanvullende verzekering. Het kan goed zijn dat de basisverzekering bij verzekeraar 1 zo spotgoedkoop is dat u die daar toch graag wilt onderbrengen. Nu moet u nog een verzekeraar kiezen die u wilt accepteren voor de aanvullende verzekering. U kunt verschillende verzekeraars kiezen om een aanvraag bij in te dienen, net zo lang tot u ergens wel wordt geaccepteerd. Op dat moment zit u dus bij 2 verschillende verzekeraars. Dit hoeft geen enkel probleem te zijn. U kunt er ook voor kiezen om uw basisverzekering ook onder te brengen bij de zorgverzekeraar die u ook accepteert voor de aanvullende verzekering. U weet nu in elk geval dat het niet noodzakelijk is om alles bij 1 zorgverzekeraar onder te brengen.

Previous post:

Next post: