Eigen bijdrage

Veel mensen weten niet dat er naast het eigen risico ook nog een eigen bijdrage geldt of zijn in de veronderstelling dat het eigen risico en de eigen bijdragen voor 1 en hetzelfde staan. Dat is niet het geval en het is dus zo dat we hier met 2 verschillende zaken te maken hebben. Eigenlijk gebeurt er ongeveer hetzelfde, maar onder andere voorwaarden.

Wat is het eigen risico?

Bepaalde zaken zoals die in het basispakket zitten krijgt u altijd vergoed, zoals het bezoekje aan de huisarts. Er zijn echter ook andere zaken waarvoor u eerst een eigen risico moet betalen. Het eigen risico is geen keuze en geldt dus voor iedere verzekerde. Het eigen risico bedraagt in 2013 om precies te zijn 350 euro. Dit houdt in dat u eerst 350 euro uit eigen zak moet betalen alvorens de verzekeraar uw zorg zal vergoeden. Het gaat hier om 350 euro op jaarbasis en niet om 350 euro per declaratie, laat dat even duidelijk zijn.

Wat is de eigen bijdrage?

Naast het eigen risico is er dus ook nog de eigen bijdrage. Buiten het eigen risico om kunt u ook nog eens voor een eigen bijdrage moeten betalen. Dit is van toepassing op bepaalde hulpmiddelen. Om te weten wat deze zijn dient u de polisvoorwaarden van uw verzekeraar erbij te pakken en door te lezen, want daar staat alles in wat in aanmerking komt voor een eventuele eigen bijdrage en daarnaast ook hoe hoog deze eigen bijdrage dan is. Het kan dus zomaar zijn dat u iets declareert en dat er een deel eigen risico betaalt dient te worden en dat er over diezelfde declaratie ook nog een eigen bijdrage wordt verrekend met u. Overigens zal de verzekeraar dan de zaken apart van elkaar specificeren, zodat duidelijk is wat er nu precies in aanmerking komt voor de eigen bijdrage.

Previous post:

Next post: