Waar kunt u terecht met klachten?

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u klachten heeft over uw zorgverzekering. Bij het kiezen van een zorgverzekering gaat u natuurlijk altijd secuur te werk en probeert u de beste en de goedkoopste zorgverzekering toch zoveel mogelijk met elkaar te combineren, maar ook u kunt niet in de toekomst kijken en het kan dus voorkomen dat er onenigheid ontstaat tussen u en uw zorgverzekeraar. En als u klachten heeft is het wel zo fijn dat u daar ergens mee terecht komt zodat er ook wat mee kan worden gedaan. Gelukkig kunt u met uw klachten over uw zorgverzekeraar op meerdere plekken terecht. Aangezien u met verschillende klachten kunt zitten zijn er ook verschillende instanties om met uw klacht aan te kloppen.

SKGZ

De meeste bekende instantie om een klacht in te dienen over uw zorgverzekering is het SKGZ wat staat voor Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Uiteraard wordt er wel vanuit gegaan dat voordat u hier aanklopt u ook al een klacht heeft ingediend bij uw zorgverzekeraar zelf. Als deze volgens u niet naar behoren wordt verwerkt kunt u de klacht aan het SKGZ voorleggen. U hoort dan van hen wat zij voor u kunnen betekenen.

Ombudsman Zorgverzekeringen

De Ombudsman Zorgverzekeringen kan dienen als een tussenpersoon om u en uw zorgverzekeraar weer met elkaar te verzoenen. Er wordt gekeken naar de klacht en op basis daarvan probeert de Ombudsman Zorgverzekeringen samen met u en uw zorgverzekeraar naar een passende oplossing te zoeken.

Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Het eindstation voor uw klacht zou de Geschillencommissie Zorgverzekeringen kunnen zijn. Het is niet te hopen dat het zover moet komen, maar het zou kunnen dat ook de Ombudsman Zorgverzekeringen niet met een passende oplossing kan komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. In dat geval zal de Geschillencommissie Zorgverzekeringen zich over de zaak buigen en een uitspraak doen. Tegen de uitspraak is niets in te brengen en beide partijen hebben de plicht de uitspraak na te leven.

Previous post: